Oshaugen

 

GPS-posisjon (UTM 32V)

7021765 - 0573071

Kartutsnitt

Høyde moh

162

102.jpg

Tilstand

 

Plass under

Osen øvre

 

Gnr.  Bnr.

5/2

 

Tidsperiode

1800-

 

 

 

 

 

Oshaugen 1950.jpg

Oshaugen 1950

 

Den første husmann som er nevnt på denne plassen var Anders Haldorsen (Sivertsen) og kona

Ane Erichsdatter. De drev bruket til Anders døde i 1853. Bruket går deretter tilbake til Osen øvre.

Sivert Jonsen kjøper Oshaugen i 1908.

Klæbuboka b.II, s. 62.

 

Folketelling 1801 på Osen

Amt

Prestegjeld

Sokn

Gard/hus

Søndre Trondhiem

Klæbo

Klæbo

Osen

 

Nytt

hushald

Førenamn

Etternamn

Hushaldstill.

Alder

Sivilstand

Yrke

*

Peder

Erichsen

Huusbonde

28

Begge i 1ste ægteskab

Bonde og gaard beboer

Ingebor

Biørnsdtr

Hans kone

28

Begge i 1ste ægteskab

Biørn

Pedersen

Deres søn

2

Erich

Rasmusen

Huusbondens fader

62

Enkemand efter 1ste ægteskab

Haver ophold hos sønnen

Inger

Erichsdtr

Tienestefolk

15

Karen

Rolfsdtr

Tienestefolk

21

Karen

Nielsdtr

Logerer

60

Nyder ophold som en aflevet tiener

*

Joen

Erichsen

Huusbonde

26

Ugivt

Soldat og gaard beboer

Ingebor

Erichsdtr

Hans søster

28

Arbeider i familien

Kari

Erichsdtr

Hans søster

29

Arbeider i familien

Margrethe

Erichsdtr

Hans søster

17

Vanfør

Guri

Erichsdtr

Hans søster

14

Vanfør

*

Anders

Sivertsen

Mand

29

Begge i 1ste ægteskab

Huusmand med jord

Ane

Erichsdtr

Hans kone

30

Begge i 1ste ægteskab

Erich

Andersen

Deres børn

8

Ane

Andersdtr

Deres børn

4

Kari

Andersdtr

Deres børn

1

Bereth

Sivertsdtr

Mandens moder

60

Ugivt

Ernærer sig ved væving og spinden

Digitalarkivet

 

Folketelling 1910 på Oshaugen

Bostedets navn

Matr.nr/Gnr

Løpenr/Bnr

Antall husholdninger

Tilstedeværende personer

Hjemmehørende personer

Oshaugen (gaard)

   5

    2

   4-2-2

  4-2-2

 

Navn

Fødselsdato

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Bostatus

Sivert Jonsen

20.07.1856

Bratsberg

hf

g

Gaardbruker (selveier)

b

Oline Osen

06.10.1867

Klæbu

hm

g

husstel

b

Jenny Sundkvist

06.06.1898

Kristiansund

pleiedatter

ug

b

Johan Vilger Sundkvist

05.07.1905

Trondhjem

pleiesøn

ug

b