Nes  -  gnr. 30

Nes var opprinnelig en stor og fin gård, som etter reformasjonen ble Krongods. Gården er først

nevnt i 1590, men kan være mye eldre og hadde stor betydning for ferdselen mellom Klæbu og Selbu.

I et dokument fra 1625 er gården kalt Landfarnes som peker på at herfra måtte trafikken gå over

land når isen på Selbusjøen ble usikker. I 1610 til 1634 heter brukeren Guttorm. Helge Nes er bygselmann

her i 1637. Sønnen Rolf Helgesen f. 1634 overtar gården i 1654, og står som ’opsider’  i manntallet 1665.

Framover på 1700-tallet er tre generasjoner av slekten brukere her.

I 1829 blir gården solgt på auksjon, og i 1864 delt i to like store deler.

Nes søndre

ble kjøpt av Roald Olsen Krokan som drev det som underbruk til Krokan.

Bruket blir solgt til Ivar Huitfeldt i 1895.

Nes nordre

ble kjøpt av lensmann Lars Forseth Ulset som drev det som underbruk til Ulset.

I 1906 er det skylddeling av Nes nordre i to like store deler, Nesheim og Engum.

 

Utover 1800-tallet er det flere husmenn på Nes, uten at det nevnes navn på plassene.

Klæbuboka b. II, s. 315-322.

 

Manntall 1665 på Nesset

Amt

Prestegjeld

Sokn

År

Gard type

Gard

Gardskyld

Dalernis Provsti

Klæboe Præstegield

Klæboe

1665

Halfve gaarder

Nesset

1 Øre

 

Status

Førenamn

Etternamn

Alder

Opsidere

Rolf

30

Knegter

Joen

Niels

24

Digitalarkivet

 

Folketelling 1801 på Næs

Amt

Prestegjeld

Sokn

Gard/hus

Søndre Trondhiem

Klæbo

Klæbo

Næs

 

Nytt hushald

Førenamn

Etternamn

Hushaldstill.

Alder

Sivilstand

Yrke

Kjønn

*

Joen

Evensen

Huusbonde

50

Begge i 1ste ægteskab

Bonde og gaard beboer

M

Sigrid

Rolfsdtr

Hans kone

48

Begge i 1ste ægteskab

K

Even

Joensen

Deres børn

8

M

Rolf

Joensen

Deres børn

4

M

Marith

Joensdtr

Deres børn

11

K

Sigrid

Joensdtr

Deres børn

9

K

Kari

Joensdtr

Deres børn

1

K

*

Rolf

Henrichsen

Mand

78

Givt 2den gang

Huusmand med jord

M

Randi

Haldorsdtr

Hans kone

66

Givt 1ste gang

K

Joen

Rolfsen

Deres søn

28

Ugivt

Soldat

M

Digitalarkivet

 

Folketelling 1865 på Næs

Skuledistrikt

Sokn

Prestegjeld

Gard

Søndre

Klæbo

Klæbo

Næs

 

Førenamn

Etternamn

Fam. stilling

Yrke

Sivilstand

Alder

Kjønn

Fødestad

Stort kveg

Får

Geit

Bygg

Havre

Poteter

Peder

Ingebrigts.

Husfader

Hmd. med Jord

g

66

m

Klæbo Prgj.

1

3

3

1/8

1/4

1

Marit

Fredriksd.

hans Kone

g

51

k

Størens Prgj.

Ingebrigt

Peders.

deres Søn

ug

11

m

Klæbo Prgj.

Malene

Pedersd.

deres Datter

ug

9

k

Klæbo Prgj.

Digitalarkivet

 

Folketelling 1865 på Næs

Skuledistrikt

Sokn

Prestegjeld

Gard

Søndre

Klæbo

Klæbo

Næs

 

Førenamn

Etternamn

Fam. stilling

Yrke

Sivilstand

Alder

Kjønn

Fødestad

Stort kveg

Får

Bygg

Havre

Poteter

Ole

Ols.

Husfader

Husmand med Jord

g

29

m

Klæbo Prgj.

2

5

1/4

1

1 1/2

Karen

Larsd.

hans Kone

g

33

k

Klæbo Prgj.

Lars

Ols.

deres Søn

ug

3

m

Klæbo Prgj.

Karen

Olsd.

deres Datter

ug

6

k

Klæbo Prgj.

Oline

Olsd.

deres Datter

ug

1

k

Klæbo Prgj.

John

Ols.

Logerende

Tømmerhugger

ug

27

m

Klæbo Prgj.

John

Evens.

Logerende

Tømmermand

ug

38

m

Klæbo Prgj.

Barbro

Einersd.

Føderaadskone

e

67

k

Strindens Prgj.

Digitalarkivet